HỒ SƠ VÀ CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT TRONG BẤT ĐỘNG SẢN

Datchinhchucuchi xin cung cấp các thủ tục cần phải chuẩn bị trước khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(QSDĐ), gia hạn thời gian sử dụng đất, cấp số nhà, hồ sơ báo mất và cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ,…Nhằm giúp quý độc giả có sử chuẩn bị trước tránh bỡ ngỡ đi lại nhiều lần khi ra cơ quan công quyền.

I/ HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1/ 01 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)

2/ 01 Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất ( theo mẫu)

3/ 02 tờ khai lệ phí trước bạ

4/ 02 tờ khai nộp tiền sử dụng đất

5/ 02 đơn ghi nợ tiền sử dụng đất (Nếu có nhu cầu)

6/ Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất xin chuyển mục đích

7/ Bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

8/ Bản chính giấy chứng nhận QSDĐ

Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ – thuộc UBND

HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1/ 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu )

2/ 02 bản vẽ sơ đồ nhà (thiết kế căn nhà)

3/ Bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

4/ 02 Giấy cam kết tự tháo dỡ công trình (nếu cần)

Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ – thuộc UBND

HỒ SƠ GIA HẠN THỜI GIA SỬ DỤNG ĐẤT

1/ 02 Đơn đăng kí biến động (mẫu 09/DK-1)

2/ 02 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

3/ Bản chính giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

1/ 02 Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu 10/ĐK)

2/ 02 Bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

3/ -2 Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất (trường hợp giấy chứng nhận cấp theo tài liệu bản đồ 02/CT hoặc có biến động ranh giới)-(thuê công ty đo đạc)

4/ Bản chính giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ + GIA HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT

1/ 02 Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu 10/ĐK)

2/ 02 Đơn đăng kí biến động (mẫu 09/ĐK-1)

3/ bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

4/ 02 bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất(trường hợp giấy chứng nhận cấp theo tài liệu bản đồ 02/CT hoặc có biến động ranh giới)-(thuê công ty đo đạc)

5/ giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ + HỢP THỨC HÓA ĐẤT Ở

1/ 02 Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu 10/ĐK)

2/ 02 Đơn đăng kí biến động (mẫu 09/ĐK-1)

3/ 02 Phiếu ý kiến khu dân cư ( có xác nhận của ấp,phường)

4/ 02 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

5/ 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất (thuê công ty đo đạc)

6/ 02 tờ khai nộp tiền sử dụng đất

7/ 02 tờ khai lệ phí trước bạ

8/ 02 đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất ( nếu có xin ghi nợ tiền)

9/ Các giây tờ liên quan nguồn gốc, thời gian xây dựng nhà đất

10/ Bản chính giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

1/ Đơn báo mất giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất(có xác nhận của Công an)

2/ Bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

1/ 02 Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ

2/ 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí( trường hợp giấy chứng nhận cấp theo tài liệu 02/CT hoặc có biến động ranh giới)-(thuê công ty đo đạc)

3/ 02 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

HỒ SƠ CẤP SỐ NHÀ

1/ 04 Đơn xin cấp số nhà theo mẫu

2/ 01 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ, CMND, hộ khẩu

3/ 02 Bản photo giấy phép xây dựng (nếu có)

4/ 02 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ

Cám ơn quý đọc giả đã dành thời gian tham khảo mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0353.234.678

Tháng Sáu 26, 2020 9:50 sáng