7 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ TRONG NĂM 2020

Theo Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP 7 trường hợp sau , người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Thứ nhất: Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 Luật Đất đai.

  • Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng, gồm công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm.
  • Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.
  • Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng.
  • Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương.
  • Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở thuộc địa phương.
  • Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm đối với đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Thứ hai: Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Theo Luật Đất đai năm 2013, trường hợp đất trích từ quỹ nông nghiệp của xã từ sau năm 1993 thì không được cấp sổ đỏ. Chỉ trừ trường hợp đất được trích từ quỹ nông nghiệp của xã trước ngày 15/10/1993, từ đó đến nay xã không thu hồi, cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đất ổn định và không tranh chấp thì đất mới có thể được cấp sổ đỏ.

Đất công ích của xã, phường, thị trấn (hay còn gọi là đất 5%) thì người dân không được cấp Giấy chứng nhận mà chỉ được UBND cấp xã cho thuê với thời hạn thuê mỗi lần không quá 05 năm, nếu hết thời hạn thuê mà có nhu cầu sử dụng thì tiếp tục làm hợp đồng thuê.

Thứ ba: Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Theo đó, người thuê hoặc thuê lại đất không phải là chủ sử dụng đất nên không được cấp sổ đỏ. Ngoại trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện và có yêu cầu.

Thứ tư: Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

Nhà nước giao khoán đất trong các nông trường, lâm trường cho các cá nhân và tổ chức sử dụng hoặc thuê lại, vì vậy về bản chất, đất vẫn thuộc về quyền quản lý của nhà nhức và sẽ không được cấp sổ đổ cho cá nhân, tổ chức đang thuê

Thứ năm: người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định

Theo quy định tại điều 100 và 101 luật đất đại năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện. điều kiện cấp GCN được đia làm 2 nhóm: có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Thứ sáu: người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp GCN nhưng đã có thong báo hoặc có giấy quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

người sử đụng đất dù đủ điều kiện được cấp GCN quyền sử dụng đất, nhưng đâtrs đó đã có thông báo quyết định thu hồi từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng không được cấp sổ dổ, nên khi thu hồi đất nhà nước sẽ bồi thường cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Thứ bảy: Tổ chức, UBND cấp xã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng

Các công trình công cộng này bao gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng , dầu, khí, đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin, khu vui chơi giải trí ngoài trời, nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh. như vậy quỹ đất được nhà nước giao cho tổ chức, UBND cấp xã để thực hiện xây dựng các công trình này thì sẽ không được cấp GCN quyền sử dụng cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào

Tháng Bảy 27, 2020 10:06 sáng